: שיבוץ לגני המועצה

מזכירות • כניסות 

להורי גני הילדים שלום,

ניתן לצפות בשיבוץ של ילדיכם לגני המועצה לשנת הלימודים תש"פ באמצעות הקישור המצורף מטה.

עליכם להיכנס לקישור ולהקליד את מספר תעודת הזהות שלכם ושל ילדיכם.

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/cngentery?rshut=55

בברכת קיץ מהנה ושנת לימודים פורייה ומוצלחת

מחלקת החינוך