כיתת אמן עם בן ארצי - 14.03.19

מזכירות • 12/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

בן ארצי - כיתת אמן

 

אורית דסקל

מנהלת מחלקת תרבות

מרכז קהילתי יואב

טלפון: 08-8500724-5 
 www.matnas-yoav.org.il

 

 
פלייר