חג הספר בקריית החינוך בבאר-טוביה - 30/5/18

מזכירות • 23/5/2018 כניסותמומלץ לרכוש כרטיסים מראש בטלפון 08-8601374

 

בברכה,

טל שגב,

מנהלת הספרייה האזורית

ורכזת סל תרבות יישובי

מ.א. באר-טוביה

טל: 08-6216626

נייד: 050-7411166