הרצאה - מגפות ששינו את מהלך ההיסטוריה - בספריית באר-טוביה

מזכירות • 6/3/2018 כניסות

 

בברכה,

טל שגב,

מנהלת הספרייה האזורית

ורכזת סל תרבות יישובי

מ.א. באר-טוביה

טל: 08-6216626

נייד: 050-7411166