סדנת נגרות בקיבוץ רבדים

מזכירות • כניסות 

אורית דסקל

מנהלת מחלקת תרבות

מרכז קהילתי יואב

טלפון: 08-8500724-5 
 www.matnas-yoav.org.il

 

 

 

 

 

 -- 
פלייר-סדנת-נגרות