קול קורא לפרסום

מזכירות • 27/5/2018 כניסות


אודה לפרסום בקרב התושבים

 

 

 

 

קול קורא מס 30/2018

להפעלת חוגים במועצה אזורית באר טוביה לשנת  2019-2018

 

המועצה האזורית באר טוביה העמותה לחינוך ותרבות מועצה אזורית באר

טוביה, מבקשות לקבל הצעות להפעלת חוגים בבתי הספר במועצה ו/או

ביישובי המועצה ו/או בצהרונים

פרטים מלאים לגבי אופן הגשת הבקשה באתר המועצה שכתובתו

WWW.BEER-TUVIA.ORG.IL

או בקישור ישיר:

https://goo.gl/5SY1c9

מועד אחרון להגשת הצעות 30.5.18 שעה 12:00