חג הספר בספריית רגבים - 6/6/2018

מזכירות • 31/5/2018 כניסות 

בברכה,

טל שגב,

מנהלת הספרייה האזורית

ורכזת סל תרבות יישובי

מ.א. באר-טוביה

טל: 08-6216626

נייד: 050-7411166