נופש לתושבי המועצה - טבריה

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

נופש טבריהבברכה,

מירי ליבריידר, רכזת מתנדבים וקהילה

המחלקה לשירותים חברתיים

טל' 08-8509805 פקס 08-8509866

המועצה האזורית באר טוביה

רח' ניר 1 אזור התעשייה באר טוביה מיקוד 8310902

www.beer-tuvia.org.il

*6879 מספר אחד למוקד ולמחלקות המועצה