פלייר מיגוניות ם.pdf

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פלייר מיגוניות םמרגלית סולטן

מזכירה – סגני ראש המועצה

טל' 08-8509812 פקס' 08-8509853

המועצה האזורית באר טוביה

www.beer-tuvia.org.il

*6879 מספר אחד למוקד ולמחלקות המועצה

 

 

 

 

 

נא להפיץ לתושבים !

 

מרגלית סולטן

מזכירה – סגני ראש המועצה

טל' 08-8509812 פקס' 08-8509853

המועצה האזורית באר טוביה

www.beer-tuvia.org.il

*6879 מספר אחד למוקד ולמחלקות המועצה