אסף אמדורסקי והלהקה - בהופעה!

מזכירות • כניסות

 

אורית דסקל

מנהלת מחלקת תרבות

מרכז קהילתי יואב

טלפון: 08-8500724-5 
 www.matnas-yoav.org.il

 

 
פלייר