פניה למזכירויות ולכל חברי האגודה

מזכירות • כניסות 

לחקלאים שלום,

מועצת הצמחים, תנועת המושבים ומשרד החקלאות, פועלים לבחון אפשרויות סיוע לחקלאים אשר נפגעו מנזקי הברד ואינם מבוטחים.

לצורך כך, אנו במועצה נרכז את פרטי החקלאים אשר נפגעו ונעביר אותם למועצת הצמחים לבחינת אפשרויות הסיוע.

חקלאי אשר נפגע מהברד ואינו מבוטח, מתבקש לשלוח את פרטי ההתקשרות עימו לדוא"ל:

Sarit@Beer-tuvia.org.il או להתקשר לטלפון: 08-8509753.