מופע קייץ לקיטנות ביואב ולקהל הרחב - מיומנה "אדרבא"

מזכירות • כניסות
 

אורית דסקל

מנהלת מחלקת תרבות

מרכז קהילתי יואב

טלפון: 08-8500724-5 
 www.matnas-yoav.org.il

 

 
--
בברכה
חלי פרץ
מנהלת לשכה - מושב כפר ורבורג


פלייר שני מופעים